Možnosti použití

 • Vjezdové rampy podzemních parkovišť.
 • Venkovní zpevněné plochy a komunikace (zámková dlažba, beton, asfalt).
 • Protiskluzový povlak pochozích ploch, lávek mostů atd.
 • Protiskluzová úprava ložných ploch kamionů.
 • Protiskluzové pásky na schody.
 • Schodiště.
 • Přístupové rampy a chodníky.
 • Průmyslové haly a obchodní domy.
 • Letiště.
 • Vlakové, tramvajové a autobusové zastávky.
 • Čerpací stanice.
 • Ložné plochy automobilů.
 • Antikorozní ochrana ve ztížených mechanických podmínkách. (např. odletující kamenivo)
 • Zvýraznění pochozích ploch díky barevným variantám nástřiku.
 • a mnoho dalšího...