Provedené zkoušky

Název

Urychlená korozní zkouška ochranných povlaků na uhlíkové oceli dle normy ČSN EN ISO 9227
Analýza chemické odolnosti pryž-epoxidových nátěrů
Zkoušky povrchové přídržnosti - odtrhové zkoušky
Závěrečná zpráva chemická odolnost
Osvědčení o protiskluznosti
                   Protokol o klasifikaci reakce na oheň
                   Protokol o zkouškách reakce na oheň
                   Protokol odtrhové zkoušky obrubníky
Zpráva z měření součinitele tření po ohlazení
ŽPSV nástupištní desky, Odtrhová zkouška přilnavosti-přídržnost
Měření součinitele tření po ochlazení (FAP) na zkušebních tělesech s nátěrem
Odtrhová zkouška přilnavosti - přídržnost ČSN EN ISO 4624
Urychlená cyklická korozní zkouška ochranných povlaků na uhlíkové oceli dle normy VDA 233-102