Železniční stanice Šakvice

Obnova varovného žlutého pásu spolu s nástřikem nástupištní hrany protiskluzovým nástřikem Grefix na původním nástupišti ŽST Šakvice.

Galerie