Technická specifikace

  • Produkt je unikátní tím, že všechny složky směsi včetně granulátu jsou nanášeny v průběhu samotného stříkání a je tedy neoddělitelnou součástí směsi, nikoliv pouze dodatečným „posypem“ nevytvrzeného nástřiku, tak jak je dnes běžně realizováno.
  • Dále je unikátní tím, že kombinuje vlastnosti jak ochranného, tak i protiskluzového nástřiku. Lze jej nanášet i na „surové“ konstrukce bez jakékoliv protikorozní ochrany či základového nátěru.
  • Aplikovaná směs je odolná vůči chemikáliím, posypovým solím a moči.
  • Aplikovaná směs má vysokou požární odolnost.
  • Aplikovaná směs má dlouhodobou odolnost vůči povětrnostním vlivům.
  • APlikovaná směs se snadné čiští. A to jak ručně, tak i strojně nebo oplachem tlakovou vodou.
  • Deklarované vlastnosti směsi jsou dlouhodobě kontrolovány a prokazovány laboratorním testováním v akreditovaných zkušebnách.